Uutisia

Startup Weekend Vantaa 10.-12.10.2014 Tiedekeskus Heurekassa

14.09.2014

SalWe ja Aalto-yliopisto järjestävät Startup Weekend Vantaa -tapahtuman 10.-12.10.2014 Tiedekeskus Heurekassa.

Viikonloppu-konsepti on maailmalla hyväksi todettu keino innostaa eri ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä yhteiseen ideointiin ja yrittäjyyteen. Suomessa lokakuun tapahtuma on neljäs laatuaan. Konseptiin voi tutustua netissä.

Viikonlopun teemana on terveys ja hyvinvointi ja erityisesti terveydenhuolto kotona, sairaalan palvelut ja potilaiden/ asiakkaan sitouttaminen sekä hyvinvointi urheillessa. Nämä aiheet ovat tärkeitä SalWen tutkimusohjelmissa ja siksi niitä tuodaan ideoina työpajaan. Tapahtumaan odotetaan noin 100 henkilöä, jotka jakautuvat 4-8 henkilön ryhmiin. Tapahtumaa markkinoidaan erityisesti opiskelijoille, mutta osallistua voi kuka vaan. Käytännössä osallistujien ikähaitari on ollut 16 vuodesta 66:een. 

Lue lisää...

   

Älykkäät työkalut seuraavat terveyttäsi

17.06.2014

Ihmisen terveyttä ja hyvinvointia voidaan seurata entistä helpommin älykkäiden menetelmien avulla. Uudet työkalut tuovat terveydenhuoltoon sekä tehoja että säästöjä.

Pirjo Rötkösen artikkeli Kemia-lehdessä

pdfLataa artikkeli (PDF)

Lue lisää...

   

GET IT DONE. SalWen uusi ohjelma Yksilöllistetty diagnostiikka ja hoito käynnistyy heinäkuun alussa

11.06.2014

Tekesin johtokunta hyväksyi 22.5.2014 SalWen hakemuksen uudeksi ohjelmaksi. Ohjelma kokoaa ensimmäistä kertaa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon, tutkimuksen sekä teollisuuden kehittämään yksilöllistettyä diagnostiikkaa ja hoitoa.

Ohjelman valmistelusta vastannut Juhani Luotola Orion Diagnosticasta kertoo, että ohjelman tavoite on parantaa terveydenhuollon vaikuttavuutta uusilla tuotteilla ja palveluilla, jotka mahdollistavat yksilöllistetyn ja ennakoivan diagnostiikan ja hoidon. Luotolan mukaan ohjelmassa luodaan uusia teknologioita ja toimintatapoja, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät tarjoamaan tehokkaampia palveluita edistämään terveyttä ja hyvinvointia. Hänen mukaansa kehitettävät ICT-ratkaisut, ml. geeni- ja muu laboratoriotieto, tukevat potilasaineistojen tehokasta käyttöä niin sairauksien ennaltaehkäisyssä kuin hoidossakin.

Lue lisää...

   

A Healthy Diet for a Healthy Life Seminar

04.03.2014

International Conference of the Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life

  • 28th of March 2014
  • "Crowne Plaza Hotel Le Palace” Ginestestraat 3, Brussels BL

pdf Download preliminay program

 

 

   

Elämään uutta eliksiiriä sykeanalyysillä

13.02.2014

Löytyisikö sydämen sykeanalyysistä apua ylipainoon, diabeteksen ehkäisyyn ja yleiseen hyvinvointiin? Ajatus saattoi kuulostaa vielä muutama vuosi utopialta, mutta on Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen osaamiskeskittymän (SalWe Oy) vuoden 2014 lopulla päättyvässä tutkimusprojektissa kääntynyt konkretiaksi. Samalla suomalaiselle hyvinvointiteknologialle on avautumassa kansainvälisiä kasvumarkkinoita. (Artikkeli Tekesin sivuilla)

Lue lisää...

   

Uusia menetelmiä toteuttaa hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä terapioita

11.02.2014

Millaisia muutoksia voidaan saavuttaa hyvinvoinnin edistämisessä, kun käytettään erilaisia teknologioita hyödyntäviä, uudenlaisia menetelmiä? SalWe Oy:n Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelman ainutlaatuisessa ja monen alan tutkimusryhmät yhteen keränneessä tutkimuksessa verrattiin kasvokkain tapahtuvan terapian terveysvaikutuksia teknologiaratkaisujen kautta tapahtuvan terapian terveysvaikutuksiin.

Metabolisen oireyhtymän ehkäisy ja hoito perustuvat pääosin elämäntapamuutoksiin, joiden toteuttaminen vaatii runsaasti yksilön henkisiä voimavaroja. Elämäntapamuutoksilla on suuri merkitys esimerkiksi 2-tyypin diabeteksen ennaltaehkäisyssä.

Salwe Oy:n Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelmassa tutkimusryhmät Helsingin, Itä-Suomen ja Jyväskylän yliopistoista, VTT:ltä ja Työterveyslaitokselta ovat yhdistäneet voimavaransa Kustannus Oy Duodecimin, Firstbeat Technologies Oy:n, Valio Oy:n, Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun ja Vivago Oy:n kanssa ja tekevät parhaillaan tutkimusta, jossa seurataan uudenlaisten psykologisten interventioiden vaikutusta mielen ja kehon hyvinvointia mittaaviin muuttujiin.

Lue lisää...

   

Kolme uutta ohjelmaa valmistelussa uuden strategian pohjalta

12.06.2013

SalWen uusi strategia vahvistaa edelleen yhteistyötä yritysten ja tukijoiden välillä

Tutkimusohjelmilla on keskeinen rooli SHOK-toiminnassa ja niillä luodaan pohja huipputuloksille. Ohjelmat valmistellaan strategian pohjalta ja niiden avulla tutkittu tieto saadaan tukemaan nykyisiä ja uusia ratkaisuja. Myös liiketoimintamallien tutkimus ja ratkaisujen sopivuuden testaaminen ovat tärkeä osa ohjelmissa tapahtuvaa yhteistyötä.

Tutkimusohjelmien valmistelu on yrityslähtöistä. Yritykset arvioivat muun muassa tutkijoiden sopivuuden ohjelmaan sekä hyödyntämispotentiaalin. Valmistelu tehdään yhteistyössä tutkijoiden kanssa ja siinä hyödynnetään myös Tekesiä ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Yritykset rahoittavat ohjelmien kokonaisbudjetista noin 30 prosenttia. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten osuus on noin 15 prosenttia ja Tekesin noin 55 prosenttia.

Ohjelmasuunnittelua tehdään parhaillaan kolmella alueella. Myöhemmin on mahdollista suunnitella lisää ohjelmia ja hankkeita – myös yhteistyössä muiden SHOKien kanssa. Ohjelmien toteutuksessa eri ohjelmien ja SHOKien välinen yhteistyö on tärkeää.

Lue lisää...

   

SalWe vuonna 2012 - neljäs toimintavuosi tuotti ensimmäiset tulokset

16.05.2013

Vuosi 2012 oli SalWen neljäs toimintavuosi, jolloin pääpaino oli kahden ensimmäisen ohjelman toteutuksessa, strategian päivityksessä ja SHOK-arviointiin osallistumisessa. Vuoden aikana saatiin myös ensimmäiset tulokset ohjelmista. Nämä koottiin suomen- ja englanninkielisiksi menestystarinoiksi: www.slideshare.net/salwe.

pdfLataa toimintakertomus  PDF

   

Laadukasta tutkimusta poikkitieteellisyyden avulla

17.04.2013

Artikkeli Helsingin Sanomien teemasivuilla

Kun tutkimus- ja innovaationeuvosto päätti terveys- ja hyvinvointialan strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) toteuttamisesta, perustettiin toimintaa ohjaamaan SalWe Oy.

- Näemme itsemme yhteistyöalustana ja toimintatapana, mutta ensisijaista on kuitenkin yksilön terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen, kertoo SalWe Oy:n toimitusjohtaja Saara Hassinen.

Lue lisää...

   

SalWen kansainvälinen arviointi

12.03.2013

Tiedeyhteisön ja yritysten toimiva yhteistyö saatu hyvin käyntiin

Kansainvälinen arvovaltainen arviointiryhmä on arvioinut vuonna 2009 käynnistyneen terveys- ja hyvinvointialan SHOKin toimintaa ja strategiaa. Arviointiryhmän mukaan työssä on onnistuttu hyvin ja merkittäviä tutkimustuloksia on odotettavissa parin vuoden sisällä.

”Terveys- ja hyvinvointialan SHOKin työtä koordinoivan SalWe Oy:n hallitus ja toimiva johto ovat luoneet mallin, joka on osoittautunut erittäin toimivaksi. Onnistuneen konseptin ja lisääntyneen tunnettuuden ansiosta tiedeyhteisön asenteet yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä kohtaan ovat muuttuneet positiivisemmiksi. Myös yritykset ovat erittäin tyytyväisiä toimintaan”, toteaa professori Jussi Huttunen, joka toimi kansainvälisen arviointiryhmän puheenjohtajana.

Lue lisää...

   

Ratkaiseeko yksilön oma vastuu osan terveydenhoidon ongelmista?

12.03.2013

Terveystoimiala on volyymiltaan maailmanlaajuisesti valtava – noin 4 200 miljardia euroa vuonna 2008 – ja se kasvaa vuosittain noin 6 prosentilla. Yleismaailmallisesti alalla korostuvia trendejä ovat väestön ikääntyminen, pitkäaikaissairauksien yleistyminen ja kustannusten kasvu. Toisaalta tulotason nousu ja ihmisten kasvava tietoisuus terveydestä luovat myös paineita terveyspalveluiden kysynnän kasvulle.

Vuonna 2009 perustettu terveyden ja hyvinvointialan SHOK tarjoaa tehokkaan alustan yrityksille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tuottaa korkeantason kansainvälistä osaamista, jolla voidaan vastata terveydenhuollon globaaleista trendeistä kumpuaviin vaatimuksiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin SHOKin käynnistämät tutkimusohjelmat keskittyvät erityisesti teemoihin, joilla edistetään yksilöllistä tautien ehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja seurantaa sekä kannustetaan yksilön tiiviistä osallistumista oman hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitoon ja hoitoon.

Lue lisää...

   

SHOK-toiminta luonut sillan yritysten ja huippututkimuksen välille

12.02.2013

Strategisen huippuosaamisen keskittymät eli SHOKit ovat yhteistyöalustoja innovatiivisille yrityksille ja huippututkimukselle. Kansainvälisesti tunnustusta saanut SHOK-toiminta luo maallemme mahdollisuuksia uudistaa elinkeinoelämää ja kehittää kilpailukykyään teollisessa murroksessa. Tänään julkistetun SHOK-arviointiraportin mukaan yritykset ovat tyytyväisiä uudenlaiseen yhteistyöhön ja saatuihin tuloksiin. Arvioinnin suositukset taas kirkastavat SHOKien roolia osana innovaatiojärjestelmää.

"SHOK-toiminnan tavoitteena on ollut luoda silta tutkimuksesta yritystoimintaan ja varmistaa näin tutkimustulosten mahdollisimman nopea hyödyntäminen. Yritysten mielestä toiminta synnyttää jo nyt sellaista lisäarvoa ja kilpailuetua, jota muilla instrumenteilla ei ole saatu aikaan", kertoo toimitusjohtaja Ari Ahonen, RYM Oy:stä.

Lue lisää...

   

SHOK-arviointi antaa uutta potkua toimintaan

12.02.2013

SalWen vuonna 2009 käynnistynyt toiminta jalostuu SHOK-arvioinnin suositusten, uuden strategian ja uusien käynnistyvien tutkimusohjelmien myötä.

Laajamittainen SHOK-toiminnan arviointi tehtiin vuoden 2012 aikana. Arvioinnin mukaan SHOK-toimintaa kannattaa jatkaa ja se tarjoaa mahdollisuuden vielä entistä tehokkaammaksi innovaatiopolitiikan työkaluksi. Kansainvälisen arvioinnin suositukset kohdistuvat tutkimus- ja innovaationeuvostoon, työ- ja elinkeinoministeriöön, SHOK-johtoryhmään, Tekesiin, Suomen Akatemiaan sekä yksittäisiin SHOK-yhtiöihin.

Lue lisää...

   

Lisää menestystarinoita terveys- ja hyvinvointialan ohjelmatoiminnasta

05.02.2013

SalWen vuonna 2009 laadittua ensimmäistä strategiaa on toteutettu kahdella tutkimusohjelmalla. Uudessa päivitetyssä strategiassa on määritelty seuraavan ohjelmakauden 2014–2017 tavoitteet terveyden tutkimukseen. Samalla päivitys konkretisoi SalWen roolin sekä huomioi terveys- ja hyvinvointialan yritysten muuttuneet tarpeet ja alan globaalit trendit.

Lue lisää...

   

Tutkijoiden aiehaku SalWen tutkimusohjelmiin käynnistynyt

05.02.2013

SalWe on strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) terveyden ja hyvinvoinnin alueella. Toiminta käynnistyi vuonna 2009, jolloin yhtiö perustettiin ja ensimmäinen strategia valmistui. Vuonna 2010 käynnistyivät ensimmäiset ohjelmat. Uusi strategia (SRA) saatiin valmiiksi tämän vuoden alussa ja sen pohjalta valmistellaan uusia ohjelmia.

Ohjelmasuunnittelu on alkanut yritysvetoisesti eli yritykset ovat valinneet alueet, joilla tutkimus tapahtuu. Tutkijoilta kerätään ehdotuksia, miten tavoitteet saavutetaan. Valmistelussa on kolme ohjelmaa 4) Terveet aivot ja hyvä hoito, 5) Henkilökohtainen lääketiede ja diagnostiikka sekä 6) Terveenä kaiken ikää. Ohjelma-alueiden esittelyn saa pyynnöstä erikseen.

Mikäli mukanaolo tulevissa ohjelmissa kiinnostaa, tutkimusehdotukset toimitetaan 11.3.2013 mennessä osoitteella Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .

Lue lisää...

   

"SHOKit ovat täydellinen työkalu talouskasvun vauhdittamisessa"

26.04.2012

SHOK Summit -seminaarissa esiteltiin yli 60 konkreettisia SHOK-tulosta

"SHOKit ovat täydellinen työkalu Suomen talouskasvun vauhdittamiseksi ja vaihtotaseen tasapainottamiseksi", valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen aloitti puheenvuoronsa keskiviikkona 25.4. järjestetyssä SHOK Summitissa. "Myös hallitus on valmis tukemaan kestävää kasvua poikkeuksellisinkin toimenpitein. Haasteena on kuitenkin se, että meidän tulisi oppia hyödyntämään nopeammin ja ketterämmin myös muualla aikaansaatua osaamista, kaikkea ei tarvitse eikä voi keksiä itse", Heinonen jatkoi.

Järjestyksessään toinen SHOK Summit -seminaari järjestettiin Helsingissä, Marina Congress Centerissä. Päivän muita puhujia olivat mm. Irlannin tutkimuksesta ja innovaatioista vastaava ministeri Sean Sherlock, Cargotecin toimitusjohtaja Mikael Mäkinen, Valion johtaja, professori Tiina Mattila-Sandholm sekä Jyväskylän yliopiston rehtori, professori Aino Sallinen. Puheenvuoroissa yhdeksi teemaksi nousi avoimen innovaatiotoiminnan merkitys. Myös pitkäjänteistä investointia innovaatiotoimintaan puhujat pitivät välttämättömänä.

Lue lisää...

   

SalWe hyötyy infektiotutkimuksen saamasta lisäpanoksesta

14.12.2011

Suomen Akatemia valitsi ensimmäiset SHOK-hankkeet

SHOK-tutkimus on uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kesken. Ensimmäisen kerran toteutetulla SHOK-haulla Suomen Akatemia haluaa lisätä SHOK toiminnassa mukana olevien korkeatasoisten tutkijoiden määrää ja vahvistaa SHOK:ien tieteellistä tutkimusta. 7,2 miljoonan euron rahoitus suunnattiin tietovarantojen menetelmien ja sovellusten sekä yksilön infektioalttiuden ja biomarkkereiden tutkimukseen.

Lue lisää...

   

SalWe selvitti osapuoltensa tyytyväisyyden toimintaansa

20.10.2011

Terveyden ja hyvinvoinnin SHOK, SalWe perustettiin vuonna 2009 ja ensimmäiset kaksi ohjelmaa käynnistyivät vuonna 2010. Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja 88% kyselyyn vastanneista SalWen ohjelmiin osallistuneista yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajista antaa positiivista palautetta tai on kokenut positiivisia yllätyksiä.

Lue lisää...

   

SalWen uudet osoitteet

05.08.2011

SalWe Oy muutti elokuun alussa uusiin tiloihin yhdessä Tivitin ja Metsäklusterin kanssa. Tiivistämme näin SHOKien välistä yhteistyötä.

Uusi osoite on Vaisalantie 4, 02130 Espoo. Puhelinnumero säilyy ennallaan.

Lue lisää...

   

Laskutusosoitteemme muuttuu

12.05.2011

Siirrymme ostolaskujen sähköiseen käsittelyyn 11.5.2011. Tämän vuoksi laskutusosoitteemme muuttuu. Lisäksi pystymme jatkossa vastaanottamaan myös verkkolaskuja.

Lue lisää...

   

Artikkeli SalWesta International Innovation -julkaisussa

05.05.2011

SalWe has been taking a dual approach to a healthy and prosperous society in Finland. Saara Hassinen, Managing Director, tells International Innovation more about their strategy and success to date.

pdf Download article

   

Elinvoimainen ihminen mukana Tekesin uudessa strategiassa

09.03.2011

Tekes julkisti uuden strategiansa 8.3.2011. Uudella strategiallaan Tekes kannustaa asiakkaitaan merkittävään uudistumiseen ja tavoittelee aiempaa suurempia kansantaloudellisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä. Elinvoimainen ihminen on yksi strategian sisällöllisistä painopisteistä.

Strategian sisällöllisiksi painopisteiksi on valittu alueita, jotka tarjoavat merkittäviä uudistumisen ja kasvun mahdollisuuksia. Elinvoimainen ihminen painopistealueelta uudistusmahdollisuuksia ja uutta liiketoimintaa voi löytyä terveyden edistämisen alueelta, tehokkaasta ja laadukkaasta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä, voimavaroja edistävästä työstä ja oppimisesta sekä elämyksellisestä vapaa-ajasta.

Lue lisää...

   

SalWen prosessi Suomen Akatemian rahoitushakemusten relevanssin arvioimiseksi

01.03.2011

Suomen Akatemia järjestää huhtikuussa 2011 ensimmäisen pilottimuotoisen rahoitushaun strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) tutkimusalueille.

Toinen valittu teema Yksilön infektioalttius ja biomarkkerit on terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymän SalWen ehdottama. Teema pohjautuu SalWen vuonna 2010 käynnistyneeseen ohjelmaan Yksilön hyvinvoinnin ja terveyden älykäs monitorointi (IMO).

Lue lisää...

   

SalWe Seminar 22.3.2011

11.02.2011

Tools for Intelligent Monitoring of Health and Well-being

  • ChemBio Conference, Messukeskus, Helsinki, Finland
  • 22.03.2011 13.00 – 16.00

pdf Download preliminay program

 

 

   

Suomen Akatemia avaa SHOK-aihealueille rahoitushaun huhtikuussa

11.02.2011

Suomen Akatemia avaa strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) aihealueille tutkijoille tarkoitetun haun. Rahoitusta on käytettävissä tässä haussa 5 miljoonaa euroa vuosille 2012–2014. Rahoituksella tuetaan SHOKien sekä yliopistojen tai tutkimuslaitosten strategisesti keskeisille aloille sijoittuvia tutkijoita. Rahoitetuiksi tulevissa hankkeissa tutkijat toteuttavat ja aktiivisesti edistävät kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta ja näin vahvistavat keskittymien tutkimusympäristöjä.

Lue lisää...

   

Toinen SalWe-ohjelma käynnistyi

25.01.2011

Yksilöllisiä ratkaisuja terveyden edistämiseen

Terveyden ja hyvinvoinnin SHOK, SalWe Oy on käynnistänyt toisen tutkimusohjelmansa. Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelman keskeisiä painopistealueita ovat ylipainon parempi hallinta, aivojen terveyden edistäminen sekä uusien ratkaisujen kehittäminen näiden terveyshaasteiden vähentämiseksi ja kansalaisten terveyden edistämiseksi.

Lue lisää...

   

Ensimmäinen SalWe-ohjelma käynnistyi

22.06.2010

Uusia työkaluja terveyden seurantaan

Terveyden ja hyvinvoinnin SHOK, SalWe Oy on käynnistänyt ensimmäisen tutkimusohjelmansa. Älykäs monitorointi -ohjelma keskittyy yksilön terveyden ja hyvinvoinnin älykkääseen seurantaan. Sen pohjalta on tavoitteena kehittää muun muassa pikatestausjärjestelmiä esimerkiksi eturauhassyövän monitorointiin.

Lue lisää...

   

Kiti Müllerille työympäristötyön erityisansiomitali

02.06.2010

Myös SalWe edistää yksilön toimintakyvyn ylläpitoa

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula luovutti tiistaina 1.6.2010 Helsingissä kultaisen työympäristötyön erityisansiomitalin tutkimusprofessori Kiti Müllerille, joka on tutkimuksissaan tuonut esiin työurien pidentämiseen liittyviä keskeisiä haasteita. Toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen ovat myös SalWen tavoitteena ja Müller on aktiivisesti mukana valmistelemassa syksyllä käynnistyvää tutkimusohjelmaa Mielen ja kehon eliksiirit.

Työterveyslaitoksen aivot ja työ -tutkimuskeskuksen johtaja Kiti Müller on tutkinut aivojen ja aistien suorituskykyä tietotekniikan aiheuttamassa informaatiotulvassa, minkä pohjalta aivotyötä ja erilaisia tietotyöympäristöjä kehitetään ihmisille sopiviksi.

Lataa tiedote (PDF)

   

SHOK Summit 2010 valoi uskoa poikkitieteelliseen vuorovaikutukseen

20.04.2010

Kaikkien aikojen ensimmäinen SHOK Summit -seminaari järjestettiin tiistaina 20.4. Helsingin Messukeskuksessa. Yhteensä 500 elinkeinoelämän ja teknologiateollisuuden vaikuttajaa kokoontui keskustelemaan, jakamaan näkemyksiä ja kehittämään kattavaa poikkitieteellistä yhteistyötä.

Strategisen huippuosaamisen keskittymät, SHOK-yhtiöt, toivat päivän aikana esille toimintamallinsa toimivuuden ja mahdollisuudet useissa puheenvuoroissa. Tutkimusyhteisöjen ja yritysten tutkimustoimintaa sekä julkista että yksityistä rahoitusta yhdistävä malli on jo todistanut olevansa vuorovaikutteinen ja joustava.

Lataa tiedote (PDF).

Lataa Summitin ohjelma (PDF, jossa linkit otsikoista yksittäisiin esityksiin).

   

Strategic Centre for Health and Well-being 24.3.2010

24.03.2010

Download review (PDF)

   

Tilannekatsaus 24.3.2010

24.03.2010

Lataa tiedosto (PDF)
   

Puheenjohtajisto ja toimitusjohtaja valittu

26.06.2009

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi on valittu tutkimusjohtaja, professori Riitta Korpela, Valio Oy. Varapuheenjohtaja on liiketoiminnan kehitysjohtaja Aino Takala, Orion Diagnostica Oy. Yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty Saara Hassinen. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.9.2009.

Lataa tiedote (PDF)

   

Terveys ja hyvinvointi SHOK edistää yksilön terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvattaa alan suomalaista liiketoimintaa

29.05.2009

Terveys ja hyvinvointi SHOK ja sen ohjelmat esittäytyivät perjantaina 29.5.2009 ChemBio Finland 09 –tapahtuman yhteydessä, Helsingin Messukeskuksessa. Ensimmäiset ohjelmat käynnistyvät vuoden 2010 alussa. Näitä ovat Aivojen terveys ja toimintakyky, Yksilön terveyden ja hyvinvoinnin älykäs seuranta sekä Ylipaino ja sen terveyshaasteet.

Lataa tiedote (PDF)

   

Koordinointiin perustettiin osakeyhtö

27.05.2009

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymän (T&H SHOK) toimintaa ohjaava osakeyhtiö perustettiin 27.5.2009. Yhtiön perustajia ovat 29 suomalaisen terveys- ja hyvinvointialan toimijaa – 16 yritystä ja 13 yhteisöä (liitteessä).

Lataa tiedote (PDF)

   

feed-image RSS