SalWe selvitti osapuoltensa tyytyväisyyden toimintaansa

Terveyden ja hyvinvoinnin SHOK, SalWe perustettiin vuonna 2009 ja ensimmäiset kaksi ohjelmaa käynnistyivät vuonna 2010. Yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin ja 88% kyselyyn vastanneista SalWen ohjelmiin osallistuneista yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajista antaa positiivista palautetta tai on kokenut positiivisia yllätyksiä.

SHOK-tutkimus on uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kesken. Yritysten lisäksi myös tutkimusorganisaatiot ovat löytäneet roolinsa yritysvetoisissa ohjelmissa. SalWen ohjelmien osapuolista 90% kertoo, että ohjelman johtaminen on onnistunut. Sama määrä kertoo myös, että osallistumista on tuettu riittävästi. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kiti Müller toteaa, että ”SHOK:ssa tutkijat niin yrityksistä kuin tutkimusorganisaatioista toteuttavat ohjelmia yhdessä ja tuottavat näin tutkimustietoa ja osaamista, joka on arvioitu tärkeäksi alan yritystoiminnan kehittämiselle.”

SHOK-toiminnan tavoite on verkottaa yrityksiä keskenään ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. SalWen hallituksen puheenjohtaja Aino Takala, Orion Diagnostica Oy on tyytyväinen, kun kyselyn mukaan yhteistyö osapuolten kesken on tiivistynyt. ”SHOK-yhteistyön kautta yrityksille löytyy aivan uusia yhteistyökumppaneita myös tutkimusohjelmia tukeviin tai tuloksia hyödyntäviin kehittämishankkeisiin. ”

Yritysten panostus SHOK-tutkimukseen on merkittävää. SalWen tapauksessa yritysten osuus tutkimusvolyymistä noin 30%. Tekesin osuus on 55% ja tutkimusorganisaatioiden osuus 15%. SalWen tutkimusvolyymi vuosina 2010 ja 2011 on noin 24 miljoonaa euroa.

Yritysvetoisuuden toteutumiseen SalWen ohjelmissa mukana olevat yritykset ovat tyytyväisiä. SalWen hallituksen varapuheenjohtaja Tuomas Salusjärvi, Valio Oy näkeekin SHOK-yhteistyössä suuria mahdollisuuksia: ”Osapuolten kesken on mahdollista löytää yhteisiä ja aidosti useita osakkaita kiinnostavia teemoja. Näin reaktiivisuudesta voidaan päästä proaktiivisuuteen, tulevaisuuden ja trendien luontiin.”

SalWen ohjelmissa on kuluvana vuonna mukana 16 suuryritykseksi katsottava yritystä. Pieniä ja keskisuuria on 6, ei-osakkaita kaksi. Tutkimusorganisaatioita on 18. Toukokuussa 2011 ohjelmaan osapuolille lähetettyyn kyselyyn vastasi noin 60 henkilöä edustaen hyvin molempia ohjelmia ja niin yrityksiä kuin tutkimusorganisaatioita.

 

pdf Lataa tiedote (PDF)

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Saara Hassinen, SalWe Oy
puh. 040 5311 661, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
www.salwe.fi