SalWe hyötyy infektiotutkimuksen saamasta lisäpanoksesta

Suomen Akatemia valitsi ensimmäiset SHOK-hankkeet

SHOK-tutkimus on uudenlainen tapa tehdä yhteistyötä yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kesken. Ensimmäisen kerran toteutetulla SHOK-haulla Suomen Akatemia haluaa lisätä SHOK toiminnassa mukana olevien korkeatasoisten tutkijoiden määrää ja vahvistaa SHOK:ien tieteellistä tutkimusta. 7,2 miljoonan euron rahoitus suunnattiin tietovarantojen menetelmien ja sovellusten sekä yksilön infektioalttiuden ja biomarkkereiden tutkimukseen.

Kolmea SalWen alueella olevaa konsortiota ja yhtä tutkimushanketta Akatemia rahoitti yhteensä neljällä miljoonalla eurolla. Heikki Hyödyn (Tampereen yliopisto) konsortiossa tutkitaan pikornavirustautien biomarkkereita. Yhteistutkimukseen osallistuu tutkijoita Turun yliopistosta, Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta. Ilkka Julkusen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) johtamassa tutkimuksessa selvitetään vakavalle influenssatautimuodolle altistavia geenejä ja kehitetään taudin uusia biologisia merkkiaineita. Tähän konsortioon osallistuu tutkijoita THL:n lisäksi Helsingin yliopistosta. Jaana Vuopion (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) konsortiossa tutkitaan streptokokki-infektioita, tautialttiutta ja biomarkkereita. Tutkimukseen osallistuu tutkijoita myös Helsingin yliopistosta. Samuel Kasken (Aalto-yliopisto) tutkimushankkeessa perehdytään usean tietolähteen mallintamiseen ja tutkimus on suunniteltu yhteistyössä Jaana Vuopion ryhmän kanssa.

Jaana Vuopion mukaan tämäntyyppinen rahoitusmalli avaa täysin uusia mahdollisuuksia poikkitieteelliseen yhteistyöhön, joka parhaimmillaan johtaa sovelluksiin, joilla on myös liiketaloudellista potentiaalia. ”Otamme tutkimushaasteen innolla vastaan, ja lähdemme nyt joukolla etsimään uutta tietoa ja ratkaisuja streptokokkitautien ja niiden aiheuttamien, kansanterveydellisesti merkittävien jälkitautien diagnostiikkaan ja hoitoon.”

IMO-ohjelmajohtaja Jouko Haapalahti toteaa, että Akatemian valitsemat hankkeet täydentävät merkittävällä tavalla SalWe tutkimusohjelmaa Yksilön hyvinvoinnin ja terveyden älykäs seuranta (IMO). Hankkeissa on mukana alojensa johtavia tutkijoita, jotka verkotetaan IMO-ohjelman tutkijoiden ja yritysten kanssa.

Strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) ovat yhteistyöalustoja innovatiivisille yrityksille ja huippututkimukselle. Keskittymissä tehdään pitkäjänteistä yhteistyötä Suomen tulevaisuuden tärkeimmillä alueilla. Tavoitteena ovat maailmanluokan läpimurtoinnovaatiot, jotka muutetaan ketterästi elinkeinoelämän kasvuksi ja yhteiskunnan hyvinvoinniksi.

SalWe on terveyden ja hyvinvoinnin SHOK, jonka tavoitteena on kansantaloudellisesti merkittävien sairauksien ehkäiseminen ja hoitaminen sekä todennettujen terveyshyötyjen tuottaminen. Valittuja sairauksia ovat muun muassa ylipaino ja sen liitännäissairaudet, aivosairaudet, tulehdukselliset sairaudet sekä syövät.

SalWella on kaksi tutkimusohjelmaa: Yksilön hyvinvoinnin ja terveyden älykäs seuranta sekä Mielen ja kehon eliksiirit. Yhteistyön tuloksena syntyneillä tuotteilla, palveluilla ja toimintatavoilla tavoitellaan yksilön toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista.

SalWen osakasyritykset edustavat laajasti toimialaa: Biotie Therapies Oyj, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy, Elekta Oy, Finnzymes Oy, GE Healthcare Finland Oy, Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Kustannus Oy Duodecim, Lääketietokeskus Oy, Mawell Oy, Medisize Oy, Oy Medix Biochemica Ab, Mobidiag Oy, Nexstim Oy, Orion Oyj, Philips Oy, Suomen Punainen Risti Veripalvelu,  Thermo Fisher Scientific Oy, Tieto Healthcare & Welfare Oy ja Valio Oy.

Tutkimusosapuolet ovat maamme parhaimmisto: Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suomen, Tampereen, Turun ja Oulun yliopistot, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Åbo Akademi sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL), UKK-instituutti ja Teknologian Tutkimuskeskus VTT.

Lisätietoja:

Saara Hassinen
SalWe Oy
Vaisalantie 4, 02130 Espoo
Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen
puh. 040 5311 661
www.salwe.fi
www.shok.fi